Snelle start vanuit zorg voor de medewerker

Snelle start vanuit zorg voor de medewerker

ADVISEUR VOOR JE LIJF:

Wat je onbewust hebt vastgezet in je lijf……..kun je ook weer leren loslaten.

Ik start vanuit mijn (revalidatie)ervaring met een analyse van op welke plek(ken) in het lichaam er een verkramping zit. Vervolgens ga ik met de medewerker aan de slag om hem/haar bewust te maken van de verkramping en het verschil laten ervaren tussen nog vaster zetten en loslaten.

Vastzetten is een nuttig beschermingsmechanisme wat we allemaal gebruiken om het intens reageren van ons lichaam op een situatie (tijdelijk) te onderdrukken. Bewustzijn daarop geeft keuzemogelijkheden:

  1. het vertrouwd raken met het voelen van sensaties en emoties en leren deze waardevolle boodschappen te interpreteren
  2. het voelen van onze eigen grenzen en behoeftes en deze adequaat inbrengen in de samenwerking met collega’s en leidinggevende.

Voorbeelden van klachten die ontstaan door verkramping in het lichaam: rug- en nekklachten, vermoeidheid/burn-out, onrust, piekeren, slaapproblemen of niet herstellende blessures.

COACHING OPLOSSINGSGERICHT:

Bij stress besteed je meer tijd aan dat wat niet werkt dan aan wat wel voor jou werkt.

In een stresssituatie valt er veel te leren. We lopen vast als we vertrouwd gedrag inzetten wat in de huidige situatie niet werkt. Stilstaan met de medewerker bij hoe hij nu (on)bewust reageert en welke manieren ook mogelijk zijn, geeft nieuwe mogelijkheden. Het kan verzuim, ineffectiviteit, vertrek of conflicten voorkomen.

De kracht van coach Hilda is dat ze vanuit haar opleiding en ervaring (zie achtergrond) kan putten uit een breed palet van interventies: van praktische tips tot reflectie op gedachtes/patronen tot lichaamsgerichte en systeem interventies. Lichaam en brein zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We reageren in de huidige context vaak ook op basis van eerdere ervaringen opgedaan in andere situaties. Aandacht voor lichaam, brein en context is de snelste en duurzaamste route naar herstel.

Voor een coachafspraak wordt 2 uur gereserveerd. Het streven is dat dat medewerker na 1 tot 3 afspraken zelf de regie terug kan pakken.

Bel Hilda voor al je vragen over een coachtraject via: 06-22 70 88 90.

Beoogd resultaat:

Snelle interventies voor langdurig resultaat en …..waardering vanuit medewerkers!

Support in je leven, krachtig in je werk!