Veilig en prettig samenwerken

Veilig en prettig samenwerken

met ondersteuning van bedrijfsmaatschappelijk werk en een vertrouwenspersoon

Een veilige, open werkomgeving is cruciaal voor het welzijn, de loyaliteit en de productiviteit van de medewerkers. We zien ook in dat dit soms uitdagingen met zich meebrengt. Het lukt niet altijd om als medewerkers respectvol met elkaar om te gaan en naar elkaar aan te geven wat je wel en niet prettig vindt in het contact en de samenwerking. Ook buiten het werk worden medewerkers geconfronteerd met vervelende gebeurtenissen of omstandigheden die zijn weerslag ook hebben op hun inzetbaarheid en gedrag op de werkvloer. Dan is het fijn om direct te kunnen schakelen met een bedrijfsmaatschappelijk werker en de vrije toegang te kunnen bieden tot een vertrouwenspersoon.

Wat kan een vertrouwenspersoon doen voor uw medewerkers en uw bedrijf?

Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en ondersteuning voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenste omgangsvormen zoals :

  • Intimidatie
  • Pesten
  • Agressie en geweld
  • Discriminatie
  • Seksuele intimidatie

Een (externe) vertrouwenspersoon is vrij toegankelijk voor alle medewerkers en faciliteert de medewerker in het zelf zoeken naar oplossingen om de ongewenste omgangsvormen te stoppen. De vertrouwenspersoon kan ook adviseren en begeleiden bij het opstellen van een gedragscode en voorlichting geven over (on)gewenste omgangsvormen aan medewerkers en daarover in gesprek gaan.

Er is een wijziging in voorbereiding van artikel 13a van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) waarin staat dat bedrijven met meer dan 10 medewerkers verplicht zijn om een interne of externe vertrouwenspersoon beschikbaar te hebben.

Hilda Aanen is gecertificeerd vertrouwenspersoon en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen(LVV). INNcontact sluit abonnementen af met bedrijven voor directe toegang tot de vertrouwenspersoon en verzorgt voorlichting aan de medewerkers. De gesprekken met medewerkers worden apart in rekening gebracht.

Wat kan bedrijfsmaatschappelijk werk doen voor uw bedrijf?

Eerste opvang van de medewerker

Een bedrijfsmaatschappelijk werker kan de eerste opvang bieden bij medewerkers, die geconfronteerd worden met situaties op het werk of privé, die ze zodanig uit balans brengen dat alles even teveel wordt. Ze kan een luisterend oor bieden, helpen structureren en zoeken naar praktische oplossingen. Daarin samenwerkend en in afstemming met leidinggevende en indien van toepassing doorverwijzen naar andere hulpverleners. Voorbeelden van vragen: verlies van baan, verlies van dierbare collega of naaste, financiële zorgen, zorg voor ziek familielid, conflicten etc.

Zorgen voor een gezond arbeidsklimaalt is essentieel om de psychosociale arbeidsbelasting en het verzuim te minimaliseren.

De bedrijfsmaatschappelijk werker bespreekt met medewerkers en leidinggevenden/directie wat goed gaat en wat beter kan in de onderlinge verhoudingen, leiderschap en werkomstandigheden. Zij zet zich in voor een gezond arbeidsklimaat, een win-win-win voor medewerker, leidinggevende en bedrijf.

Wat is het verschil tussen een coach, een bedrijfsmaatschappelijk werker en een vertrouwenspersoon?

Een coach gaat met een medewerker aan de slag om stil te staan bij zijn vraag over persoonlijke ontwikkeling, (loopbaan)keuzes durven maken, omgaan met lastige gevoelens, herstel van vitaliteit en balans bij klachten op het fysieke. mentale en sociale vlak. De leidinggevende verwijst de medewerker, de medewerker koppelt het resultaat zelf terug naar de leidinggevende.

De bedrijfsmaatschappelijk werker zet zich in voor een gezond arbeidsklimaat en gaat daarover in gesprek met medewerker, leidinggevende en directie.

De vertrouwenspersoon is vrij toegankelijk voor de medewerker voor hulpvragen over ongewenste omgangsvormen zonder tussenkomst van leidinggevende. De naam van de hulpvragende medewerker is alleen bij de vertrouwenspersoon bekend, niet bij het bedrijf.

Bel Hilda Aanen voor al je vragen over wat zij als adviseur kan betekenen voor uw bedrijf via: 06-22 70 88 90.

Beoogd resultaat:

Het welbevinden van elke werknemer is de basis voor het teamresultaat

Feeling safe enough to fall in love and take the risk of living!