Opleiding Lichaamsbewustzijn

4-daagse opleiding: ‘Lichaamsbewustzijn als tool voor professionals in de zorg’

Listen to your body, it’s smarter than you..

‘Ben je op zoek naar een bewezen effectieve tool voor de patiënt met vermoeidheid en pijnklachten?’

Wil je meer kunnen betekenen voor de complexe patiënt bij het herstel van balans, vitaliteit en het totale welbevinden en ook begrijpen waarom dit (nog) niet aanwezig is?’

‘Ben je benieuwd wat het verrassende effect van lichaamsbewustzijn kan zijn als aanvulling op jouw behandeling?’

Karin Timmerman en Hilda Aanen, fysiotherapeuten met jarenlange ervaring in de eerste en derde lijn geven de geaccrediteerde 4-daagse opleiding: ‘Lichaamsbewustzijn als tool voor professionals in de zorg’
Tijdens deze opleiding leer je niet alleen hoe je je patiënt wegwijs maakt in de wereld van het ervaren van zijn of haar levende lijf, maar leer je ook de taal van je eigen lijf verstaan.

Lichaamsbewustzijn heeft twee dimensies: een bewegingsdimensie en een ervaringsdimensie’

De bewegingsdimensie omvat het ervaren van somatisch functioneren, zoals bijvoorbeeld het ervaren van spierspanning, houding, balans. De ervaringsdimensie omvat het ervaren van het levende lijf, zoals bijvoorbeeld lichaamssensaties behorend bij warm en koud, gespannen en ontspannen, gevoelloos en tast, angst/pijn en emotie. Maar ook de fysieke reactie die ontstaat in het contact met een ander of naar aanleiding van gedachten.

Door de aandacht te richten op het ervaren van het levende lijf wordt iemand zich bewust van zijn eigen unieke reactie- en gedragspatroon. Lichaamsbewustzijn is noodzakelijk om je eigen behoeftes en je eigen grenzen te ervaren. Aangesloten op jezelf ervaar je verbinding, vitaliteit en (levens)energie. Veel mensen met klachten hebben een verminderd lichaamsbewustzijn. Het inzetten van de tool ‘lichaamsbewustzijn’ laat je weer aansluiten op wat je nodig hebt en maakt duidelijk in welke mate je het lijf kunt belasten en trainen. Op basis van dit inzicht kan er gewerkt gaan worden aan een nieuwe balans.

Kortom: een goed lichaamsbewustzijn is de basis voor het totale welbevinden van de mens!

Opleidingsinformatie

OPLEIDINGSDATA najaar 2024:

Opleiding 2024-7 in Zwolle: 24/09, 25/09, 08/10, 09/10

Opleiding 2024-8 in Driebergen: 01/10, 02/10, 15/10, 16/10

Opleiding 2024-9 in Westhem: 04/11, 05/11, 19/11, 20/11

Opleiding 2024-10 in Bergschenhoek: 03/12, 04/12, 17/12, 18/12

OPLEIDINGSTIJDEN:

Inloop vanaf 9.00 uur, start om 9.30 uur. We ronden de dagen af om 17.00 uur.

OPLEIDINGSLOCATIE:

Opleiding 2024-7:
Landelijk gelegen in de poort van het Vechtdal!
Buitenplaats de Luwte
Hessenweg 14 B
8028 PA  ZWOLLE
https://www.buitenplaatsdeluwte.nl/

Opleiding 2024-6:
Aan de rand van Vught, rustig gelegen!
Kloosterhotel ZIN
Boxtelseweg 58
5261 NE VUGHT
https://kloosterhotelzin.nl/

Opleiding 2024-9:
Toplocatie aan het water!
De Pollepleats
De Kat 20
8616 LB WESTHEM
http://www.pollepleats.nl/

Opleiding 2024-8:
Gelegen tegen de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug!
Groot Kruivestein
Gooyerdijk 211
3972 MH  DRIEBERGEN
https://sfeervolleruimte.nl/

Opleiding 2024-10:
Prachtige buitenlocatie op de ‘Isle of Being!’
Landgoed Vidaa
Hoeksekade 162
2661 JL BERGSCHENHOEK
https://vidaa.nl/

Programma

Onderwerpen

 • Per lichaamsregio oefeninstructies om lichaamsbewustzijn te (laten) ervaren
 • Ademen (als tool voor lichaamsbewustzijn)
 • De taal van je lijf leren verstaan
 • Inzicht in patronen van lichamelijke sensaties bij het ervaren van emoties
 • Mate van vitaliteit (bewegen tussen polariteiten: in het hoofd – in het lijf)
 • Bodyscan en bewustzijn tijdens bewegen
 • Reacties van het lichaam op veilig/onveilig  (o.a. met de Polyvagale Theory van Stephen Porges)
 • Uitleg ‘ervaringsdimensie’ en lichaamsbewustzijn (o.a. inzichten volgens Antonio Damasio)
 • Chronische stress en centrale sensitisatie (vanuit neurowetenschappelijk perspectief)
 • Meten van lichaamsbewustzijn tijdens de anamnese, het lichamelijk onderzoek en d.m.v. een vragenlijst

Didactische werkwijze:

 • Instructievormen: hoorcollege, instructie, uitleg
 • Opdrachtvormen: door praktische- en ervaringsgericht leren. Het eigen lijf inzetten als ‘informatie- en leerbron’.
 • Zelfstudie: lesstof ter voorbereiding op de cursusdagen.
 • Accreditatie:
 • 24 punten voor het vakinhoudelijke deel van het KRF voor de registers:
 • algemeen fysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut, oncologiefysiotherapeut, kinderfysiotherapeut
 • 24 punten Keurmerk Fysiotherapie
 • 29.5 punten ADAP algemene nascholing voor:
 • oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, logopedisten, podotherapeuten en overige beroepen vallend onder ADAP
 • 26 punten voor Verpleegkundig Specialisten

24 punten Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

12 punten voor NVvPO voor POH somatiek

Accreditatie beroepsgebonden voor LV POH-GGZ

Vragen: cursuslichaamsbewustzijn@gmail.com
Contact: Hilda Aanen 06-22708890, Karin Timmerman 06-52364327
Kosten: €1145,- inclusief opleidingsmateriaal (handouts), koffie/thee en lunch
Aantal deelnemers: Minimaal 10, maximaal 22

Inschrijven: gebruik AUB het formulier onderaan deze webpagina.

CRKBO gecertificeerd

crkbo

AANMELDFORMULIER

Opleiding Lichaamsbewustzijn aanvraag

Adresgegevens:


Accreditatie


Betalingsgegevens


Factuur ter attentie van:

(onderstaande mag u leeg laten als de juiste gegevens al hierboven staan)Naam
Naam
Eerste
Afgelopen
Naam
Naam
Eerste
Afgelopen


Reacties van cursisten:

De cursusleiding kan op alle niveaus intunen. Bij mensen die nog beginnend zijn in lichaamsbewustwording en mensen die daar al langer mee bezig zijn.’

‘ik had ‘t veel eerder willen doen! Eigenlijk een ‘moet’ voor iedere therapeut!. Zeer verrijkend ook voor mijn eigen lichaamsbewustzijn.

‘Heerlijk zo geënthousiasmeerd als cursus gegeven wordt’.